2023/2 | Participatív innováció és felhasználói sokszínűség. Egy célzott irodalomelemzés eredményei.

A tanulmány célja a participatív innovációs folyamatok alapfogalmainak, illetve különféle koncepcióinak feltérképezése. Ez az elemzés része egy több lépcsőből álló kutatásnak, melynek diszciplináris kerete a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) és az innovációmenedzsment. Célzott és integratív irodalomelemzés módszerével azt elemeztem, hogy a szakirodalom hogyan definiálja a participatív innovációkat, és megvizsgáltam, hogy a rendelkezésre álló tanulmányok milyen előnyöket … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.en.2023.2.3

2023/1 | Együtt mégis könnyebb lesz. Szempontok a tudományos dialógusaink felelevenítéséhez.

A tanulmány célja, hogy a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány szemszögét ötvözve, (ön)kritikus és (ön)reflektív módon vizsgálja a hazai tudományos vitáink előzményeit, jelenlegi helyzetét és lehetséges irányait. A teljesség igénye nélkül felelevenít olyan jellegzetes tudományos kérdéseket, amelyek a két diszciplína első hazai találkozásai során konferenciákon és vitacikkekben felmerültek. Ezt követően bemutat egy korábban nem publikált belső … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.3

2023/1 | Szerkesztői előszó. Innovatív utakon.

Sokszínű lapszámunkat két olyan személynek ajánljuk, akik nélkül a fogyatékos emberek mozgalma és a fogyatékosságtudomány nem lenne olyan, amilyennek ma ismerjük. Hale Zukas (1943-2022) és Judith „Judy” Heumann (1947-2023) A 21. század általunk megélt évtizedeiben meglehetősen összetett feladat a tudományos tartalomszolgáltatás. Egyrészt amiatt, mert erős a verseny a sokféle akadémiai lap között, másrészt pedig azért, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.1

2022/1 | „Az a legfontosabb, hogy nem kell tőlünk félni”. Harmati Sándor élettörténete.

Harmati Sándor (1957–2020) Magyarország egyik legismertebb önérvényesítője, számtalan hazai és nemzetközi konferencia résztvevője és előadója. Elkötelezetten dolgozott azért, hogy a gondnoksági rendszer helyett a fogyatékossággal élő személyek támogatót vehessenek igénybe önrendelkezési joguk gyakorlása érdekében. 2019 júniusában az a megtiszteltetés ért minket, hogy Sándor vendégei lehettünk, meghallgathattuk élettörténetét, és olvashattuk precízen vezetett naplóit. Jelen szöveg a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.10

2022/1 | Szerkesztői előszó

Részlet a tanulmányból: „Szeretettel osztjuk meg az Olvasóval a Fogyatékosság és Társadalom című folyóirat 2022. évi első lapszámát, amelyet Gombos Gábor kollégánk és barátunk emlékének ajánlunk. Gábor a folyóirat alapító szerkesztőbizottságának tagja, nemzetközileg elismert emberi jogi szakértő volt. A hazai fogyatékosságtudomány és a pszichiátriai túlélők mozgalmának egyik úttörőjétől búcsúzunk.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.1

2020/1 | „Azt látom, hogy egymásnak ők nagyon jót tesznek” – Magas támogatási szükségletű személyek és baráti kapcsolataik

A tanulmány célja, hogy fogyatékosságtudományi szempontból mutassa be, hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében. Lehetőségeiket és nehézségeiket egyaránt feltérképezve, megoldást keres a baráti kapcsolatok megéléséhez fűződő problémákra. Fő kérdései, hogy hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében, továbbá hogy milyen lehetőségeik vannak a barátság megélésére. Ennek megválaszolásához esettanulmány … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.2

2020/1 | Pillanatgondolatok a COVID-19 járványról

Részlet a tanulmányból: „1. Szupranacionális kapcsolódás. Az ENSZ májusi szakpolitikai összefoglalója (2020) szerint a COVID-19 globális válsága elmélyíti a meglévő egyenlőtlenségeket, felfedi a kirekesztés mértékét, és kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő emberek önrendelkező életének elősegítése, befogadásuk támogatása elengedhetetlen a járvány idején is. A világ különböző országaiban élő egymilliárd fogyatékos ember a társadalom egyik leginkább kirekesztett … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.1

2019/2 | A terapeuta igazságszolgáltatás mint a támogatott döntéshozatal implementációját segítő paradigma: gondolkodás a különböző diszciplínák egymást megtermékenyítő lehetőségeiről

Empirikus kutatásainkban rendre azt tapasztaljuk, hogy a cselekvőképesség korlátozásának jelenlegi szabályozása akadályozza, sőt, nem egy esetben ellehetetleníti, hogy a felnőtt fogyatékos személyek támogatása a nemzetközi szakmai irányelvekkel összhangban, közösségi alapú szolgáltatások mentén történjen. Jelen vizsgálatunkban a desk research módszerét alkalmazzuk, azaz elméleti elemző munkát végzünk. Ennek során áttekintjük a témában rendelkezésre álló releváns magyar, német … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.3

2019/1 | „A különleges benne számomra az, hogy mennyi minden van amögött, hogy ő velünk van” – Az „Oldenburgi Baba” élete és halála

Részlet a tanulmányból: „Preambulum. 2006-ban Zászkaliczky Pétertől hallottam először Tim történetéről. A Gyógypedagógiai preambulum című, elsőéves gyógypedagógus hallgatók számára kötelező előadáson döbbentem rá arra, hogy a fogyatékossággal élő személyeket érő elnyomás és diszkrimináció nem a megszületéssel, hanem annál sokkal korábban kezdődik. Ez a gondolat jelentős hatással volt később az elméleti és gyakorlati szakmai munkámra egyaránt.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.1.10

2019/1 | A támogatott lakhatás jellemzői egy participatív kutatás tükrében

Tanulmányunk egy olyan, fogyatékos és nemfogyatékos személyek együttműködésében végzett participatív kutatás, amely a fogyatékosságtudomány elméleti kontextusában, az intézményi férőhely kiváltás folyamatához és a támogatott lakhatási szolgáltatások létrejöttéhez kötődik. A kutatás vizsgálja, hogyan élik meg az értelmi sérült személyek és támogatóik a kiváltás folyamatát és a támogatott lakhatást mint új szolgáltatási formát. A fókuszcsoportos interjúk tapasztalatait … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.1.5