Otieno Michael Ochieng; Sándor Anikó; Perlusz Andrea:

A fogyatékosságkutatás általános tendenciáinak feltárása: koncepciók és módszerek


2024/1 | #emancipációs kutatás #finanszírozás #fogyatékossági modellek #fogyatékossági nyelvezet #heterogenitás #kutatás kimenet #módszerek #transzdiszciplinaritás | DOI: 10.31287/FT.en.2024.1.2

A fogyatékosságtudomány elméletek, pedagógiák és gyakorlatok mátrixát alkotja. Az évek során a fogyatékosságtudomány számos kiigazításon ment keresztül a meghatározás, a kutatási eredmények, a módszerek, a fogalmak és az elméletek tekintetében. A fogyatékosság fogalmának meghatározása nemcsak országonként, hanem egy-egy országon belül is eltérő a jogi, politikai és társadalmi diskurzusok fejlődése miatt. Ebben a cikkben félig szisztematikus irodalmi áttekintés segítségével általános történeti áttekintést adunk a fogyatékosságkutatás néhány tendenciájáról. A tematikus elemzés során néhány olyan közös témát találtunk, amelyek meghatározzák a fogyatékosságkutatás tendenciáit, beleértve a meghatározást és az elméleti modelleket, a fogyatékosság nyelvezetét, a fogyatékosságkutatás módszereit és megközelítéseit, az adatforrásokat, a fogyatékosságkutatás eredményeit, a fogyatékosságkutatás transzdiszciplinaritását és heterogenitását, a kutatás finanszírozását, valamint a kérdés körüli vitákat, úgy mint ki által, kivel és kinek kell a fogyatékosságkutatást végezni? Rövid vita keretében bemutatjuk a kialakulóban lévő tendenciákat.