A szerzőknek

A Fogyatékosság és Társadalom című tudományos folyóirat évente kétszer jelenik meg, júniusban és decemberben.

Ehhez igazodva az alábbi határidőkig, de egész évben, folyamatosan fogadunk magyar vagy angol nyelvű tanulmányokat és cikkeket:

 • az első lapszámba január 31-ig
 • a második lapszámba április 30-ig

A folyóirat semmilyen díjat sem számol fel a szerzőknek.

A szerkesztőbizottság csak olyan kéziratot fogad be, amit a szerző(k) máshova még nem nyújtott(ak) be, illetve máshol még nem jelent meg.

A folyóiratban a szerkesztőbizottság reklámot nem közöl.

Tartalmi elvárások:

Formai elvárások az irodalomjegyzékkel kapcsolatban:

A kézirat beérkezésétől a tanulmány / cikk megjelenéséig:

 • a kézirat fenti határidőre történő beérkezése
  • A kézirat elfogadásáról a főszerkesztő dönt, a döntésről e-mailben tájékoztatja a szerzőt.
 • kettős lektorálás anonim módon
  • A kéziratot 2 fő, tudományos fokozattal rendelkező személy lektorálja az alábbi bírálati szempontsor alapján. A szerző személye nem ismert a lektor előtt, a lektor személye nem ismert a szerző előtt.
  • A szerző a kéziratot visszavonhatja, ha a kéziratról készített lektori véleményeket a kézirat benyújtásának napjától számított 120 napon belül nem kapja meg.
  • Az előszót csak a főszerkesztő lektorálja.
  • A lektori vélemény nem nyilvános.
 • olvasószerkesztői feladatok a lektori vélemény alapján szükség szerint javított tanulmánnyal / cikkel
 • a publikációs jegyzékekben a DOI azonosítók ellenőrzése
 • az olvasószerkesztői munka alapján szükség szerint javított tanulmány / cikk megjelenésre való előkészítése
 • a publikáció megjelenik a folyóirat honlapján
  (További megjelenési helyekről kérem, tájékozódjon honlapunk A folyóiratról / Nyílt hozzáférés a cikkekhez” menüpontjában.)

A szerzői és a felhasználási jogokról kérem tájékozódjon honlapunk „A folyóiratról / Kiadói politika” menüpontjában.

A közlésre szánt cikkeket az alábbi e-mail címre várjuk: ftszerkesztobizottsag@gmail.com

Kapcsolattartó: dr. Sándor Anikó

Kérjük, hogy a fent megjelölt tartalmi és formai követelményeket tartsa szem előtt.

Együttműködését köszönjük szépen.