Etikai alapelvek

A Fogyatékosság és Társadalom című folyóirat eljárásaiban résztvevő szerzők, szerkesztők és lektorok etikus magatartást tanúsítanak összhangban a Core Practices of the Committee on Publication Ethics (COPE) irányelveivel és a Council of Science Editors ajánlásával (Recommendations for Promoting Integrity in Scientific Journal Publications).

A szerzők empirikus kutatás esetében, saját kutatáson alapuló tanulmányokat nyújtanak be, amelyek megfelelnek a felhasznált munkák hivatkozására vonatkozó szabályoknak. Nem plagizálnak. Tanulmányukban utalnak a kutatásban részt vevő további közreműködőre. Felelősek a kutatásban használt adatok hitelességéért és pontosságáért. Feltüntetik a kutatáshoz használt anyagi támogatást. Szerzők inkluzív nyelvet használnak, mely minden ember tiszteletét és az esélyegyenlőséget közvetíti.

A saját narratíváikat leíró, élet tapasztalataikat megosztó szerzők (emancipatív és participatív kutatók, tapasztalati szakértők) a többi szerzőhöz hasonlóan eredeti kéziratot nyújtanak be, amely más folyóiratban még nem jelent meg.  Minden szerző nyilatkozik az összeférhetetlenségekről, amelyek befolyásolhatják a lektori folyamatot.

A szerkesztők garantálják az etikai alapelvek betartását. Biztosítják, hogy a kéziratokat méltányos és magas szakmaiságon nyugvó módon lektorálják, ahol összeférhetetlenség nem merül fel. Biztosítják a szerzők és a lektorok anonimitását. A szerkesztők garantálják a kéziratok bizalmas kezelését is.

Helyesbítést tesznek közzé, plágium gyanúja esetén a szükséges figyelmeztetés megtétele mellett a szerkesztők a tanulmány közzétételét visszautasíthatják. Megjelenést követően felmerülő plágiumgyanú esetén – az ügy kivizsgálása során – szerkesztők mérlegelik a tanulmány visszavonását.

Minden panaszt vagy vitás helyzetet dokumentálnak, kivizsgálnak és tisztáznak. Biztosítják, hogy az érintettek méltányosan és kommunikációs szempontból hozzáférhető módon részt vehessenek a folyamatban.

A lektorok bizalmasan kezelik a bírálatra kapott kéziratot. Jelzik a szerkesztő felé, ha tudomásuk van olyan szabálytalanságról vagy összeférhetetlenségről, amely az objektív és anonim bírálati folyamatot befolyásolhatja.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara mint kiadó támogatást nyújt a szerkesztőknek, hogy a folyóirat az etikai alapelvek szerint működhessen. Etikai Bizottsága, valamint Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága támogatja a folyóirat eljárásainak fejlődését.

Az etikai alapelvek megsértését minden esetben dokumentálni kell, a felelős érintetteket értesíteni kell, megadva a lehetőséget, hogy álláspontjukat ismertethessék.

A bizonyított hibát ki kell javítani, azt pedig, aki a hibát elkövette, figyelmeztetni kell, hogy tartózkodjon az etikátlan magatartástól.