Sándor Anikó:

Participatív innováció és felhasználói sokszínűség. Egy célzott irodalomelemzés eredményei.


2023/2 | #„Semmit rólunk nélkülünk!” #felelősségteljes tudomány #felhasználók bevonása #participatív innováció #részvételiség | DOI: 10.31287/FT.en.2023.2.3

A tanulmány célja a participatív innovációs folyamatok alapfogalmainak, illetve különféle koncepcióinak feltérképezése. Ez az elemzés része egy több lépcsőből álló kutatásnak, melynek diszciplináris kerete a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) és az innovációmenedzsment.

Célzott és integratív irodalomelemzés módszerével azt elemeztem, hogy a szakirodalom hogyan definiálja a participatív innovációkat, és megvizsgáltam, hogy a rendelkezésre álló tanulmányok milyen előnyöket és kihívásokat azonosítanak a módszertan alkalmazása során.

Elemzésem igazolta, hogy a participatív innováció alkalmazása fenntartható, a szükségletekre jól reagáló eredményeket hoz létre. Bevezetése a teljes közösségre transzformatív és produktív hatással lehet. Hátrány és kihívás azonban, hogy ez a folyamat időigényes, és a megvalósulást megnehezítheti, ha a szereplők nem motiváltak, vagy akár aktívan opponálják a terveket. Annak érdekében, hogy senki ne
kényszerként vagy újabb kipipálandó, üres koncepcióként élje meg a bevonást, a szerepeket, feladatokat és célokat pontosan, mindenki számára érthető módon meg kell osztani.

Eredményeim tükrében bemutatom a participatív innovációnak egy olyan definícióját, ami alkalmas lehet arra, hogy fogyatékos felhasználók részt vegyenek fejlesztő folyamatokban.