Sándor Anikó, Horváthné Somogyi Ildikó, Iván Zoltán, Kalányos György:

A támogatott lakhatás jellemzői egy participatív kutatás tükrében


2019/1 | DOI: 10.31287/FT.hu.2019.1.5

Tanulmányunk egy olyan, fogyatékos és nemfogyatékos személyek együttműködésében végzett participatív kutatás, amely a fogyatékosságtudomány elméleti kontextusában, az intézményi férőhely kiváltás folyamatához és a támogatott lakhatási szolgáltatások létrejöttéhez kötődik. A kutatás vizsgálja, hogyan élik meg az értelmi sérült személyek és támogatóik a kiváltás folyamatát és a támogatott lakhatást mint új szolgáltatási formát. A fókuszcsoportos interjúk tapasztalatait összegezve elmondható, hogy bár a támogatott lakhatást igénybe vevő személyek zöme gondnokság alatt áll, és ezzel erős jogi korlátozást él meg, megtapasztalhatják a szolgáltatásnak köszönhetően az önrendelkező felnőtt életmódot is.