Gereben Ferencné, Sándor Anikó:

Együtt mégis könnyebb lesz. Szempontok a tudományos dialógusaink felelevenítéséhez.


2023/1 | #fogyatékosságtudomány #gyógypedagógia #tudományos párbeszédek | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.3

A tanulmány célja, hogy a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány szemszögét ötvözve, (ön)kritikus és (ön)reflektív módon vizsgálja a hazai tudományos vitáink előzményeit, jelenlegi helyzetét és lehetséges
irányait. A teljesség igénye nélkül felelevenít olyan jellegzetes tudományos kérdéseket, amelyek a két diszciplína első hazai találkozásai során konferenciákon és vitacikkekben felmerültek. Ezt követően bemutat egy korábban nem publikált belső vitaanyagot, amely a fogyatékosságtudomány mesterszak tervezése során 2016-ban készült. A tanulmány konklúzióként egy merész gondolatkísérletet tesz a két tudományterület lehetséges szintézisére, ezzel ösztönözve a további elméleti viták kibontakozását.