Gereben Ferencné, Sándor Anikó : Együtt mégis könnyebb lesz. Szempontok a tudományos dialógusaink felelevenítéséhez.

A tanulmány célja, hogy a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány szemszögét ötvözve, (ön)kritikus és (ön)reflektív módon vizsgálja a hazai tudományos vitáink előzményeit, jelenlegi helyzetét és lehetséges irányait. A teljesség igénye nélkül felelevenít olyan jellegzetes tudományos kérdéseket, amelyek a két diszciplína első hazai találkozásai során konferenciákon és vitacikkekben felmerültek. Ezt követően bemutat egy korábban nem publikált belső … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.3