Cserti-Szauer Csilla, Sándor Anikó : Szerkesztői előszó. Innovatív utakon.

Sokszínű lapszámunkat két olyan személynek ajánljuk, akik nélkül a fogyatékos emberek mozgalma és a fogyatékosságtudomány nem lenne olyan, amilyennek ma ismerjük. Hale Zukas (1943-2022) és Judith „Judy” Heumann (1947-2023) A 21. század általunk megélt évtizedeiben meglehetősen összetett feladat a tudományos tartalomszolgáltatás. Egyrészt amiatt, mert erős a verseny a sokféle akadémiai lap között, másrészt pedig azért, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.1

Könczei György, Hernádi Ilona : Viták álruha nélkül. Vitairat fogyatékosságtudományi vitáink tipológiájáról, hatalmi keretezettségéről és tudást konstituáló szerepéről.

A cikk adalék a nemzetközi tudományos vitairodalomhoz. A tudományos viták mibenlétét értelmezi, tipizálja, funkcióit elemzi és helyezi azokat új fogalmi kontextusokba. A tudományos vitákról alkotott általános következtetéseit a fogyatékosságtudomány (Disability Studies & Critical Disability Studies) belső vitáinak eredményeibe ágyazza. Célja: téziseinek igazolása helyett azoknak inkább azok levezetése és további viták számára néhány vezető szempont rögzítése. … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.2

Gereben Ferencné, Sándor Anikó : Együtt mégis könnyebb lesz. Szempontok a tudományos dialógusaink felelevenítéséhez.

A tanulmány célja, hogy a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány szemszögét ötvözve, (ön)kritikus és (ön)reflektív módon vizsgálja a hazai tudományos vitáink előzményeit, jelenlegi helyzetét és lehetséges irányait. A teljesség igénye nélkül felelevenít olyan jellegzetes tudományos kérdéseket, amelyek a két diszciplína első hazai találkozásai során konferenciákon és vitacikkekben felmerültek. Ezt követően bemutat egy korábban nem publikált belső … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.3

Szirmai Viktória, Schuchmann Júlia, Uzzoli Annamária : A COVID-19 világjárvány társadalmi-térbeli jellemzői: új fogyatékossági problémák kialakulása (globális és magyarországi trendek)

A COVID-19 világjárvány első hullámának idején a tudományos közösségnek csak kevés ismerete volt e vírus természetéről. Különösen a fertőzés regionális megjelenése volt feltáratlan, és nagyon keveset tudtunk a betegségben érintettek szociális és lakóhelyi helyzetéről. Csak néhány nemzetközi tanulmány jelent meg a témában. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy fel kell tárni a világban, különösen a nagyvárosokban nagyon … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.en.2023.1.4

Namomsa Daraje Gutama : A szubszaharai afrikai országok fogyatékossággal és a szociális védelemmel kapcsolatos, COVID-19-re adott válaszai – Etiópia esete

Becslések szerint világszerte több mint egymilliárd fogyatékossággal élő ember él, akik a szegénység fokozott kockázatának vannak kitéve. Ez a helyzet drámaian súlyosbodott a COVID-19 világjárvány megjelenése óta. Etiópiában több mint százmillió ember él, ebből a fogyatékossággal élő személyek száma 2011-ben a teljes népesség több mint 17,6%-át tette ki (1,23 millió ember; a teljes népesség 70 … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.en.2023.1.5

Fazekas-Vinkovits Ágnes Sarolta : A zümmögő szavak és ami mögöttük rejlik. Befogadás és Sokszínűség érvényesítése a CHARM-EU Európai Egyetemi Szövetségben.

A tanulmány célirányosan ismerteti a CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University) Európai Egyetemi Szövetség munkáját, a sokszínűség, a hozzáférés, részvétel és a társadalmi befogadás területén. Áttekintő módon, valamint 6-os társadalmi befogadás (Inclusiveness) munkacsoport szemszögéből rámutat a főbb lehetőségekre és kihívásokra, melyek hatással voltak a tervezési, végrehajtási és értékelési folyamatokra. 2019 és 2022 között a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.6

Czakó Gabriela, Szalay Anna Lilla : „Mi ketten, mi ketten együtt…” Párkapcsolat és szexualitás témakörének vizsgálata – egy participatív kutatás tapasztalatai

Jelen participatív, kvalitatív kutatás fő témája a párkapcsolat és szexualitás fogyatékossággal élő személyek körében. A kutatásban hat felnőtt, értelmi sérült személy vett részt, akik PhotoVoice módszer segítségével mesélték el történeteiket és a kapcsolatukat a megadott témával. A kutatást jelen tanulmány szerzői vezették: Szalay Anna Lilla participatív kutatótársként, Czakó Gabriela pedig szakdolgozatot író hallgatóként és kutatóként … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.7

Farkas Jácint : Egzisztenciális fogyatékosság és akadálymentesség, avagy a filozófia mint „szubjektív” tudomány

A tanulmány hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és értelmezésére törekszik, nem pedig arra, hogy oksági magyarázatokat adjon. Ennek megfelelően a közölt megállapítások a hermeneutika, és nem az empirikus bizonyítás célját szolgálják. A vizsgálódásunk fókusza a filozófia szubjektív jellegének értékként történő bemutatása, és ezzel szoros összefüggésben az egzisztenciális fogyatékosság és az akadálymentesség új „paradigmáinak” felmutatása, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.8

Span Stefania, Clementi Patrizia, Arbulla Deborah : Akadálymentes múzeum. A könnyen érthető nyelv és az augmentatív és alternatív kommunikáció a tudományos ismeretterjesztés szolgálatában.

A fizikai akadályok mellett számos embernek ún. kulturális akadályokkal is szembe kell néznie nap mint nap: ezek a nehézségek leginkább az információhoz való hozzáférés terén mutatkoznak. A megfelelő eszközök biztosításával ezeket az akadályokat is felszámolhatjuk annak érdekében, hogy valódi inklúzióról és a társadalomban való valódi részvételről beszélhessünk. A „Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.9

Leskelä Leealaura ; Kulkki-Nieminen Auli : Útmutató az egyszerűen érthető irodalmi szövegek szerzőinek

Az eredetileg finn nyelven megjelent szakirodalmi forrásból négy oldal magyar nyelvű fordítását készítettük el. A szerzők összefoglalják a könnyen érthető irodalmi szövegek készítésének szabályait. Bár van arra is példa, hogy a kortárs írók és költők eleve könnyen érthető irodalmi alkotást készítenek, ez az írás már létező irodalmi művek könnyen érthető újramesélésének irányelveiről szól elsősorban. Tanácsokat … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.10

Hörcsik Diána : Megváltozott munkaképességű édesanyával a családban és a munkába vetett hit. Hogyan lettem gyógypedagógia szakos hallgató?

Gyermekkorom óta tudom, milyen egy megváltozott munkaképességű szülővel élni. Édesanyám története nemcsak inspirált, szociálisan is érzékennyé tett. Öt évig dolgoztam egy olyan általános iskolában, ahol sok sajátos nevelési igényű tanítványom volt. Ezek a tapasztalatok motiváltak abban, hogy a gyógypedagógiát válasszam.

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.11

Szőke Mihály : Lakatosból jelnyelvi mesemondó

A tanulmány a szerző saját életútján, személyes beszámolóján keresztül mutatja be, hogyan erősödik meg a Siket identitás tudata azáltal, hogy anyanyelvén, magyar jelnyelven szerepelhetett számos alkalommal, halló közönség előtt. Az élménybeszámoló, amellett, hogy a szerző életének fontosabb mérföldköveit mutatja be, kitér arra is, hogy milyen nehézségekkel küzdött meg, azokat hogyan győzte le, és mi adott … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.12

Ámontné Szőke Bernadett : Két világ között

Jelen tanulmány arra hivatott, hogy bepillantást engedjen az olvasó számára a CODA emberek világába. A szerző a szakirodalom elemzése mellett személyes tapasztalatain keresztül mutatja be a Siket embereket, a Siket kultúrát és a CODA emberek elhelyezkedését ebben a kultúrában. A tanulmány célja, hogy magyar nyelven is szélesebb körben ismertté váljanak a fentebb említett fogalmak. Az … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.13