Czakó Gabriela, Szalay Anna Lilla:

„Mi ketten, mi ketten együtt…” Párkapcsolat és szexualitás témakörének vizsgálata – egy participatív kutatás tapasztalatai


2023/1 | #„Semmit rólunk nélkülünk!” #kvalitatív kutatás #párkapcsolat #participatív kutatás #szexualitás | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.7

Jelen participatív, kvalitatív kutatás fő témája a párkapcsolat és szexualitás fogyatékossággal élő személyek körében. A kutatásban hat felnőtt, értelmi sérült személy vett részt, akik PhotoVoice módszer segítségével mesélték el történeteiket és a kapcsolatukat a megadott témával. A kutatást jelen tanulmány szerzői vezették: Szalay Anna Lilla participatív kutatótársként, Czakó Gabriela pedig szakdolgozatot író hallgatóként és kutatóként vett részt. Az interjúkat a „Semmit rólunk nélkülünk!” posztmodern elv alapján egyenrangú társakként dolgozták fel.