Farkas Jácint:

Egzisztenciális fogyatékosság és akadálymentesség, avagy a filozófia mint „szubjektív” tudomány


2023/1 | #akadálymentesség #egzisztenciálfilozófia #egzisztenciális fogyatékosság #funkcionális fogyatékosság #tudományfilozófia #ürességfilozófia | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.8

A tanulmány hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és értelmezésére törekszik, nem pedig arra, hogy oksági magyarázatokat adjon. Ennek megfelelően a közölt megállapítások a hermeneutika, és
nem az empirikus bizonyítás célját szolgálják. A vizsgálódásunk fókusza a filozófia szubjektív jellegének értékként történő bemutatása, és ezzel szoros összefüggésben az egzisztenciális fogyatékosság és az akadálymentesség új „paradigmáinak” felmutatása, mindezeket úgy is bemutatva, mint a szubjektív és intuitív megismerés és tudásgenerálás két explicit eredményét. Tanulmányunk egy vállaltan eklektikus pillanatkép, egy „térképvázlat” a két fogalom eredetvidékéhez vezető, máig tartó utazásunk eddigi állomásiról. Ezért is mellőzzük a főáramú írásművekben megszokott lineáris vonalvezetést, és közel sem a teljes filozófiai, illetve hermeneutikai „háttérapparátus” bemutatására törekszünk.