Farkas Jácint : Emberképek az akadálymentesség tükrében

A tanulmány a különböző kulturális hagyományok emberképeinek részleges bemutatására tesz kísérletet. Bemutatja a nyugati és a buddhista nézőpontokat, hogy rávilágítson az általánosnak nevezett igazságok tarthatatlan mivoltára. Továbbá egy diskurzus alapú oktatási módszert is alkalmazunk, hogy fókuszba tudjuk helyezni az ember akadálygeneráló és akadálymentességre törekvő természetét. A tanulmány „módszertana” hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.3

Farkas Jácint : Egzisztenciális fogyatékosság és akadálymentesség, avagy a filozófia mint „szubjektív” tudomány

A tanulmány hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és értelmezésére törekszik, nem pedig arra, hogy oksági magyarázatokat adjon. Ennek megfelelően a közölt megállapítások a hermeneutika, és nem az empirikus bizonyítás célját szolgálják. A vizsgálódásunk fókusza a filozófia szubjektív jellegének értékként történő bemutatása, és ezzel szoros összefüggésben az egzisztenciális fogyatékosság és az akadálymentesség új „paradigmáinak” felmutatása, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.8