Szirmai Viktória, Schuchmann Júlia, Uzzoli Annamária:

A COVID-19 világjárvány társadalmi-térbeli jellemzői: új fogyatékossági problémák kialakulása (globális és magyarországi trendek)


2023/1 | #a COVID-19 világjárvány társadalmi háttere #magyarországi enyhítő intézkedések #társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek #új fogyatékossági formák | DOI: 10.31287/FT.en.2023.1.4

A COVID-19 világjárvány első hullámának idején a tudományos közösségnek csak kevés ismerete volt e vírus természetéről. Különösen a fertőzés regionális megjelenése volt feltáratlan, és nagyon keveset tudtunk a betegségben érintettek szociális és lakóhelyi helyzetéről. Csak néhány nemzetközi tanulmány jelent meg a témában. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy fel kell tárni a világban, különösen a nagyvárosokban nagyon gyorsan terjedő járvány okozta probléma társadalmi és regionális hátterét. Emellett a COVID-járvány
a fogyatékossági problémák számos új megjelenési formáját hozta létre, ami megteremtette a társadalmi fogyatékosság fogalmát. Ezért néhány kutató úgy döntött, hogy feltárja a probléma társadalmi hátterét. A tanulmány négy fő célkitűzésre összpontosít. Az első a világjárvány társadalmi-térbeli jellemzőinek globális és európai tendenciáinak feltárása. A második cél a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete által 2021-ben végzett empirikus felmérés (1000 fős minta) eredményei alapján a COVID-19 által okozott fertőzések
magyarországi társadalmi-térbeli eloszlásának elemzésére irányul. A harmadik cél a magyarországi kárenyhítő intézkedések (korlátozások, szabályozások) bemutatása és összehasonlítása mind országos,
mind helyi (települési) szinten. Végül a tanulmány következtetéseket von le a globális és a magyar helyzet közötti hasonlóságokról és különbségekről.