Horváth Zsuzsanna : Mozgás és testtudat – egy módszer tükrében

Részlet a tanulmányból: „A jelen tanulmány egy hazai mozgás- és táncterápiás módszer, a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia bemutatását tűzi ki célul, annak munkamódjain és fontosabb kapcsolódó fogalmain (test, mozgás, interszubjektivitás) keresztül. Ezt a testélményalapú, nonverbális módszert elsősorban csoportterápiára használják. Egyszerre vannak jelen benne az egyén és a csoport dinamikai jellemzői és összefüggései.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.1

Mikola Orsolya Irén : Tévút vagy valódi út? Esetek és gondolatok a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezménybeli „észszerű alkalmazkodás” fogalmának értelmezése kapcsán

Részlet a tanulmányból: „Az észszerű alkalmazkodás nemzetközi szinten a Fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben megjelenő fogalom: a környezeti feltételek olyan átalakítását jelöli, amelynek révén a fogyatékossággal élő személy mindenki máshoz hasonlóan tud, tudna részt venni a mindennapi életben. Ám az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, s mit jelenthetne, egy másik kérdés. Az esetjog vizsgálatán keresztül keresem a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.2

Loványi Eszter : Híd a csend és a hangok világa között? Szemléletformálás segítőkutyákkal a hallássérült személyek társadalmi beilleszkedése érdekében

Részlet a tanulmányból: „A cikk a hallássérült személyek pszichoszociális helyzetének ismertetését követően kutatási eredményeink és tapasztalataink alapján kidolgozott újszerű társadalmi szemléletformáló eszközöket mutat be: (1) segítőkutyák bevonásával tartott óvodai, iskolai és munkahelyi társadalmi szemléletformáló programokat, illetve egy, a (2) segítőkutyák világáról szóló mesekönyvet.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.3

Tóth Károly : Színésszé miképp válhatok a színpadon?

Részlet a tanulmányból: „Jelen tanulmány a sérült előadók helyzetének kérdéseivel, társadalmi megítélésükkel foglalkozik. A tanulmány röviden tárgyalja az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény vonatkozó cikkelyét. Bemutatunk néhány sérült előadók részvételével létrejött csoportosulást és társulatot. A tanulmány kettős, empancipatív lencsén keresztül elemzi Jerome Bel (előadó és mozgásában korlátozott személy) magyarországi vendégelőadását. A tanulmány európai … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.4

Antal Zsuzsanna : Mégis, kinek az élete?

Részlet a tanulmányból: „Az 1980-as évek elején, közel 40 évvel ezelőtt láttam egy emlékezetes darabot a Madách Színházban, Bryan Clark: Mégis, kinek az élete? címmel. Szerencsésen hozzájutottam két maradék jegyhez az akkor még kiválóan működő, szocreál, vállalati közönségszervezőtől. Azzal a meggyőződéssel vettem meg a jegyeket, hogy amiben Huszti Péter játszik a Madách Színházban, az csak … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.5

Faragó Anna : Te tudtad

Részlet a tanulmányból: „Háromévente nem bírom tovább. Az első év kezelhetetlen felizzásokkal, szerelmes dalok hallgatásával telik. A második év közepe tájára közömbös leszek, gúnyosan nézek a szerelmespárokra. Győzködöm magam, hogy a magány a szabadság legfelsőbb foka.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.6

Futár András : „Én”-vers

Részlet a tanulmányból: „Futár András vagyok Solymárról, magamról egy kicsit beszélnék most, sok oldalú vagyok, szeretek énekelni, zenélni, színészkedni, fontos nekem az ölelés, az arc puszi és a homlokpuszi.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.7

Kritikai fogyatékosságtudomány

Részlet a tanulmányból: „Alábbi írásunk a tudományról szóló vita indítását célozza. Mi számít tudománynak és mi nem? Ki határozza meg, hogy mi tekinthető érvényes tudásnak? Hogyan jutunk tudáshoz? Ki veti fel a problémákat? Ki kutathat és ki helyett? Vajon létezik egy tőlünk független ésszerű, szabályszerű, objektív valóság, aminek a felfedezésére, leírására törekszik a tudomány? Mit … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.10

Lányiné Engelmayer Ágnes : Könczei György és Hernádi Ilona (szerk.): Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez. Budapest, L’Harmattan 2016

Részlet a tanulmányból: „2002-ben szintén egy könyv ismertetésére kértek fel, amelynek a címe a jelen könyv címének tükörképe volt: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Kálmán Zsófia és Könczei György tollából. Ma, kereken 15 év múlva a fordított cím egyértelműen utal az akkori könyvre és mondanivalójára, de mit is jelenthet ez a megfordítás? Talán azt, hogy bár … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.11

Kozma Turnpenny Ágnes : Könczei György, Hernádi Ilona, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó (szerk.): A fogyatékosságtudomány a mindennapi életben. Budapest, BME Tanárképző Központ, 2015

Részlet a tanulmányból: „A Fogyatékosságtudomány a mindennapi életben című tankönyv 2015-ben jelent meg a TÁMOP-4.1.2 B2 pályázat támogatásával. Témáját tekintve hiánypótló kiadvány lehetne a hazai társadalomtudományban, de sajnos ezt a szerepet csak részben sikerül betöltenie.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.12