Horváth Zsuzsanna:

Mozgás és testtudat – egy módszer tükrében


2018/2 | DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.1

Részlet a tanulmányból: „A jelen tanulmány egy hazai mozgás- és táncterápiás módszer, a pszichodinamikus mozgás- és táncterápia bemutatását tűzi ki célul, annak munkamódjain és fontosabb kapcsolódó fogalmain (test, mozgás, interszubjektivitás) keresztül. Ezt a testélményalapú, nonverbális módszert elsősorban csoportterápiára használják. Egyszerre vannak jelen benne az egyén és a csoport dinamikai jellemzői és összefüggései.”