Lányiné Engelmayer Ágnes:

Könczei György és Hernádi Ilona (szerk.): Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez. Budapest, L’Harmattan 2016


2018/2 | DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.11

Részlet a tanulmányból: „2002-ben szintén egy könyv ismertetésére kértek fel, amelynek a címe a jelen könyv címének tükörképe volt: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Kálmán Zsófia és Könczei György tollából. Ma, kereken 15 év múlva a fordított cím egyértelműen utal
az akkori könyvre és mondanivalójára, de mit is jelenthet ez a megfordítás? Talán azt, hogy bár köztudottan igen sok területen jelentek meg az esélyegyenlőséget szolgálni hivatott törvények, rendeletek, mégis, ha rejtettebben is mint azelőtt, de ma is élnek a kirekesztés különböző formái a szakmai diskurzusoktól kezdve a közgondolkodáson
át a megvalósulás gyakorlatáig.”