Kritikai fogyatékosságtudomány


2018/2 | DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.10

Részlet a tanulmányból: „Alábbi írásunk a tudományról szóló vita indítását célozza. Mi számít tudománynak és mi nem? Ki határozza meg, hogy mi tekinthető érvényes tudásnak? Hogyan jutunk tudáshoz? Ki veti fel a problémákat? Ki kutathat és ki helyett? Vajon létezik egy tőlünk független ésszerű, szabályszerű, objektív valóság, aminek a felfedezésére, leírására törekszik a tudomány? Mit jelent, hogy a marginalizált csoportok tagjainak episztemikus privilégiumuk van? Vitaindítóként rovatunkban a fenti kérdések kapcsán az egységességében is sokszínű (kritikai) fogyatékosságtudományról közlünk egy rövid írást. Az írás alapja az Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? NKFIH/OTKA 111917 kutatási projekt Kutatási Zárótanulmányának egyik fejezete, melynek itt szerkesztett, kis mértékben módosított változatát közöljük. Megírásában a projektben részt vevő kutatócsoport (ELTE BGGYK, FOTRI) valamennyi tagja részt vett, név szerint: Antal Zsuzsanna, Heiszer Katalin, Hernádi Ilona Ph.D., dr. Hoffman István Ph.D. (a zárótanulmény társszerkesztője), Horváth Péter (kutatásvezető-helyettes) dr. Jakab Nóra Ph.D., Katona Vanda Ph.D., Kolonics Krisztián, Könczei György D.Sc. (kutatásvezető), Kunt Zsuzsanna (kutatási asszisztens 2015-2016), dr. Mikola Orsolya (kutatási asszisztens 2017), Sándor Anikó, Steinbach Éva m.v., Szücs Marianna Ph.D.