Tóth Károly:

Színésszé miképp válhatok a színpadon?


2018/2 | DOI: 10.31287/FT.hu.2018.2.4

Részlet a tanulmányból: „Jelen tanulmány a sérült előadók helyzetének kérdéseivel, társadalmi megítélésükkel foglalkozik. A tanulmány röviden tárgyalja az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény vonatkozó cikkelyét. Bemutatunk néhány sérült előadók részvételével létrejött csoportosulást és társulatot. A tanulmány kettős, empancipatív lencsén keresztül elemzi Jerome Bel (előadó és mozgásában korlátozott személy) magyarországi vendégelőadását. A tanulmány európai kitekintésben vizsgálja azt a kérdést, hogyan vélekedik a hazai és külföldi színházi szakma és közönség a tökéletlen testekről, a tökéletlen testek színpadon történő megjelenéséről. A tárgyalt felvetések, gyakorlatok analizálása azzal a céllal történt, hogy ezek az új megközelítések szélesebb szakmai körben ismertté váljanak.”