Futár András, Szabó Rita:

A mi közös munkánk. Egy participatív kutatás tapasztalatai.


2022/1 | #„Semmit rólunk nélkülünk!” #participatív kutatás #posztmodern emberkép #támogatott döntéshozatal | DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.9

A cikkben ismertetett participatív módszert követő kvalitatív és empirikus szakdolgozati kutatás fő témája a támogatott döntéshozatal volt. Ezt a kérdéskört egyenrangú kutatókként dolgoztuk fel fókuszcsoportos interjúk segítségével. Jelen tanulmányunkban az alkalmazott participatív módszertannal kapcsolatos tapasztalatainkat osztjuk meg a „Semmit rólunk nélkülünk!”-elv és a posztmodern emberkép tükrében. Megállapítottuk, hogy munkánkban a participativitás pontossággal és hitelességgel egészítette ki a kvalitatív módszertant.