Futár András, Szabó Rita : A mi közös munkánk. Egy participatív kutatás tapasztalatai.

A cikkben ismertetett participatív módszert követő kvalitatív és empirikus szakdolgozati kutatás fő témája a támogatott döntéshozatal volt. Ezt a kérdéskört egyenrangú kutatókként dolgoztuk fel fókuszcsoportos interjúk segítségével. Jelen tanulmányunkban az alkalmazott participatív módszertannal kapcsolatos tapasztalatainkat osztjuk meg a „Semmit rólunk nélkülünk!”-elv és a posztmodern emberkép tükrében. Megállapítottuk, hogy munkánkban a participativitás pontossággal és hitelességgel egészítette … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.9

Peszeki Dorina : Kutatás a participativitás, az önérvényesítés és a könnyen érthető kommunikáció jegyében.

Jelen tanulmányban egy folyamatban lévő kutatási programot meghatározó négy gondolatkört mutatunk be: önérvényesítés, gondnoksági rendszer kritikája, participatív kutatás, könnyen érthető kommunikáció. A kutatási program egyik újdonsága és egyben célja az, hogy a kutatási eredményekkel hozzájáruljunk az értelmi sérült személyek önérvényesítő képességének fejlődéséhez. Ezt olyan módon tesszük, hogy őket kérdezzük meg a gondnokság rendszerével kapcsolatban. Másrészt … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.8

Kaló Cintia Georgina, Horváth Péter László : Látkép a támogatott és a helyettes döntéshozatal helyzetéről

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.7

Vida Fanni, Iván Zoltán, Kalányos György : Intellektuális fogyatékossággal élő személyek hétköznapi döntési lehetőségei támogatott lakhatásban

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.6

Stánicz Péter : Egyéni autonómia a paradigmaváltások viharában – Támogatott döntéshozatal és a tévedés méltósága

A tanulmány az intellektuális fogyatékossággal élő személyek döntéshozatalát érintő helyettes- és támogatott döntéshozatal jogintézményeit elemzi alapjogi megközelítésből. A vizsgálat kiindulópontja az egyéni autonómia koncepciójának paradigmaváltásai, mely folyamatra jelentős hatást gyakorolnak az alapjogi szemlélet paradigmaváltásai. Az egyenlő méltóságú embert középpontba helyező emberi jogi fordulat a támogatott döntéshozatalt alapjogi kontextusba helyezi, a helyettes döntéshozatal – támogatott döntéshozatal … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.5

Maléth Anett, Sándor Anikó : A terapeuta igazságszolgáltatás mint a támogatott döntéshozatal implementációját segítő paradigma: gondolkodás a különböző diszciplínák egymást megtermékenyítő lehetőségeiről

Empirikus kutatásainkban rendre azt tapasztaljuk, hogy a cselekvőképesség korlátozásának jelenlegi szabályozása akadályozza, sőt, nem egy esetben ellehetetleníti, hogy a felnőtt fogyatékos személyek támogatása a nemzetközi szakmai irányelvekkel összhangban, közösségi alapú szolgáltatások mentén történjen. Jelen vizsgálatunkban a desk research módszerét alkalmazzuk, azaz elméleti elemző munkát végzünk. Ennek során áttekintjük a témában rendelkezésre álló releváns magyar, német … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.3

Gulya Fruzsina, Hoffmann István : A támogatott döntéshozatal sorsa Magyarországon

A támogatott döntéshozatalt 2014-ben emelte be a magyar jogrendszer mint az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek jelenlétét növelő támogató rendszert. Ez a lehetőség kiválthatja a gondnokságot. Egy ilyen jogi lehetőség intézményesítése rendkívül lényeges, azonban ennél nagyobb a jelentősége annak, hogy ezt a modern formát alkalmazzák-e a bíróságok és hivatalok. Egy rövid történeti áttekintés követően, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.2