Könczei György : A világban való közös létünk – és a támogatott döntéshozatal kihívása. Két kiegészítő összefüggés a fogyatékosságtudományi elemzések perspektívájához

Részlet a tanulmányból: „Előzetes. A támogatott döntéshozatal fogalma a gondnokság alá helyezés, és ennek folytán a saját döntésektől való megfosztás alternatívájaként a 2006-ban, az Egyesült Nemzetek Szervezete által készített és a Közgyűlés által elfogadott Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól – nemzetközileg bevett rövidítése: CRPD – nyomán került a nemzetközi gyakorlat és a tudományos vizsgálódás … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.11

Fiala-Butora János : Gondnoksági reform a gyakorlatban – a 2013-ban elfogadott Polgári törvénykönyv hatása a gondnoksági rendszer működésére

A Polgári Törvénykönyv kodifikációja során heves vitát váltottak ki a fogyatékos személyek cselekvőképességét érintő szabályok változásai. A 2009-ben elfogadott Ptk. jelentős mértékben eltért mind az akkor hatályos szabályozástól, mind a Vékás Lajos által szerkesztett Szakértői Javaslattól (Vékás, 2008): eltörölte például a kizáró gondnokságot, szűk keretek között tette csak lehetővé a korlátozó gondnokságot, és bevezette a … Olvass tovább

DOI: DOI 10.31287/FT.hu.2019.2.1

Gulya Fruzsina, Hoffmann István : A támogatott döntéshozatal sorsa Magyarországon

A támogatott döntéshozatalt 2014-ben emelte be a magyar jogrendszer mint az intellektuális és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek jelenlétét növelő támogató rendszert. Ez a lehetőség kiválthatja a gondnokságot. Egy ilyen jogi lehetőség intézményesítése rendkívül lényeges, azonban ennél nagyobb a jelentősége annak, hogy ezt a modern formát alkalmazzák-e a bíróságok és hivatalok. Egy rövid történeti áttekintés követően, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.2

Maléth Anett, Sándor Anikó : A terapeuta igazságszolgáltatás mint a támogatott döntéshozatal implementációját segítő paradigma: gondolkodás a különböző diszciplínák egymást megtermékenyítő lehetőségeiről

Empirikus kutatásainkban rendre azt tapasztaljuk, hogy a cselekvőképesség korlátozásának jelenlegi szabályozása akadályozza, sőt, nem egy esetben ellehetetleníti, hogy a felnőtt fogyatékos személyek támogatása a nemzetközi szakmai irányelvekkel összhangban, közösségi alapú szolgáltatások mentén történjen. Jelen vizsgálatunkban a desk research módszerét alkalmazzuk, azaz elméleti elemző munkát végzünk. Ennek során áttekintjük a témában rendelkezésre álló releváns magyar, német … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.3

Bercse László Balázs, Czakó Tibor Zoltán : Halljátok meg a hangunk! Az Európai Önérvényesítő Platform (EPSA) működése és céljai

Bercse László Balázs önérvényesítő, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének (ÉFOÉSZ) társelnöke. 2017 óta az Európai Önérvényesítő Platform (EPSA) elnökségi tagja. 2019 júniusában, Vilniusban a szervezet közgyűlése megválasztotta elnöknek, amelynek köszönhetően, egyben az Inclusion Europe egyik alelnöke is lett. Czakó Tibor Zoltán az ÉFOÉSZ munkatársa, aki támogatja Lászlót nemzetközi feladatainak ellátásában. Ebben … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.4

Stánicz Péter : Egyéni autonómia a paradigmaváltások viharában – Támogatott döntéshozatal és a tévedés méltósága

A tanulmány az intellektuális fogyatékossággal élő személyek döntéshozatalát érintő helyettes- és támogatott döntéshozatal jogintézményeit elemzi alapjogi megközelítésből. A vizsgálat kiindulópontja az egyéni autonómia koncepciójának paradigmaváltásai, mely folyamatra jelentős hatást gyakorolnak az alapjogi szemlélet paradigmaváltásai. Az egyenlő méltóságú embert középpontba helyező emberi jogi fordulat a támogatott döntéshozatalt alapjogi kontextusba helyezi, a helyettes döntéshozatal – támogatott döntéshozatal … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.5

Vida Fanni, Iván Zoltán, Kalányos György : Intellektuális fogyatékossággal élő személyek hétköznapi döntési lehetőségei támogatott lakhatásban

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.6

Kaló Cintia Georgina, Horváth Péter László : Látkép a támogatott és a helyettes döntéshozatal helyzetéről

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.7

Környei Kristóf : MONDO az iskolában

A Társaság a Szabadságjogokért a MONDO nevű kártyajátékot azért fejlesztette ki, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek minél korábban, már iskoláskorban tanuljanak a jogaikról játékos formában. A sokszor tabu témákat feldolgozó kártyák konkrét helyzeteket mutatnak be, illetve konkrét segítséget adnak abban, hogy ezekben a helyzetekben hogyan viselkedjünk, hogyan védjük meg magunkat. A MONDO tíz témaköre szervesen … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.9

Papp Ágnes, Schellné Klein Éva : Az ÉTA Országos Szövetség „Ismerj, hogy jól képviselhess!” képzéséről. Bemutatkozik az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (ÉTA Szövetség)

Részlet a tanulmányból: „Az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya, valamint Fogyatékosságügyi Főosztálya felkérésre, segítő együttműködésükkel az ÉTA Országos Szövetség megszervezett és lebonyolított két olyan országos társadalmi szemléletformáló képzést (2018, 2019), melynek keretében a gyermekvédelem és a gyámügy területén dolgozó szakemberek kaptak betekintést az értelmi fogyatékossággal élő emberek világába. A képzéseken leginkább gyámügyi szakügyintézők, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.10