Czakó Gabriela, Szalay Anna Lilla : „Mi ketten, mi ketten együtt…” Párkapcsolat és szexualitás témakörének vizsgálata – egy participatív kutatás tapasztalatai

Jelen participatív, kvalitatív kutatás fő témája a párkapcsolat és szexualitás fogyatékossággal élő személyek körében. A kutatásban hat felnőtt, értelmi sérült személy vett részt, akik PhotoVoice módszer segítségével mesélték el történeteiket és a kapcsolatukat a megadott témával. A kutatást jelen tanulmány szerzői vezették: Szalay Anna Lilla participatív kutatótársként, Czakó Gabriela pedig szakdolgozatot író hallgatóként és kutatóként … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.7

Futár András, Szabó Rita : A mi közös munkánk. Egy participatív kutatás tapasztalatai.

A cikkben ismertetett participatív módszert követő kvalitatív és empirikus szakdolgozati kutatás fő témája a támogatott döntéshozatal volt. Ezt a kérdéskört egyenrangú kutatókként dolgoztuk fel fókuszcsoportos interjúk segítségével. Jelen tanulmányunkban az alkalmazott participatív módszertannal kapcsolatos tapasztalatainkat osztjuk meg a „Semmit rólunk nélkülünk!”-elv és a posztmodern emberkép tükrében. Megállapítottuk, hogy munkánkban a participativitás pontossággal és hitelességgel egészítette … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.9

Fodor Henriett, Bányai Borbála : Bipoláris affektív zavarral diagnosztizált felnőtt személyek online történetei egy participatív kutatás tükrében.

A pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek többsége láthatatlan, „akadályozottságuk” nem szembetűnő, a többi fogyatékossági csoporttal összehasonlítva mégis a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekkel szemben a leginkább jellemző az elutasító attitűd (Akin & Huang, 2019). Talán éppen emiatt a digitális térben egyre több sorstársi csoport jött létre az elmúlt években. Jelen kutatásunkban egy weboldalon megjelent, két bipoláris zavarral … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.5

Peszeki Dorina : Kutatás a participativitás, az önérvényesítés és a könnyen érthető kommunikáció jegyében.

Jelen tanulmányban egy folyamatban lévő kutatási programot meghatározó négy gondolatkört mutatunk be: önérvényesítés, gondnoksági rendszer kritikája, participatív kutatás, könnyen érthető kommunikáció. A kutatási program egyik újdonsága és egyben célja az, hogy a kutatási eredményekkel hozzájáruljunk az értelmi sérült személyek önérvényesítő képességének fejlődéséhez. Ezt olyan módon tesszük, hogy őket kérdezzük meg a gondnokság rendszerével kapcsolatban. Másrészt … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.8

Vida Fanni, Iván Zoltán, Kalányos György : Intellektuális fogyatékossággal élő személyek hétköznapi döntési lehetőségei támogatott lakhatásban

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.6