Gereben Ferencné, Sándor Anikó : Együtt mégis könnyebb lesz. Szempontok a tudományos dialógusaink felelevenítéséhez.

A tanulmány célja, hogy a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány szemszögét ötvözve, (ön)kritikus és (ön)reflektív módon vizsgálja a hazai tudományos vitáink előzményeit, jelenlegi helyzetét és lehetséges irányait. A teljesség igénye nélkül felelevenít olyan jellegzetes tudományos kérdéseket, amelyek a két diszciplína első hazai találkozásai során konferenciákon és vitacikkekben felmerültek. Ezt követően bemutat egy korábban nem publikált belső … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.3

Kővári Bettina, Kondor Zsuzsa : A pszichoszociális fogyatékos személyek reprezentációja az ifjúsági irodalomban.

A tanulmány a pszichoszociális fogyatékos személyek reprezentációját mutatja be az ifjúsági irodalomban a fogyatékosságtudományi modellek elméleti keretezésének segítségével. A kutatás célja, hogy képet nyújtson arról, hogyan gondolkodik a mai magyar társadalom a pszichoszociális fogyatékos személyekről. A kutatás kérdései közé tartozik, hogy a rendszerváltást követően a magyar könyvpiacon megjelent ifjúsági regényekben milyen arányban és hogyan reprezentálódnak … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2022.1.4