Cziráki Zsolt, Horváth Péter László, Ladányi Lili, Magyar Adél, Pukánszky Béla, Porkoláb Mihály, Sallai Ilona Éva:

Könnyen Érthető Információs Központ (KÉIK) létesítése a szegedi Gyógypedagógus-képző Intézetben.


2021/1 | #könnyen érthető információs központ #könnyen érthető kommunikáció #kutatási és innovációs projekt | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.2

Az információs társadalom tagjaiként az információ birtoklása létszükségletté vált. Az élet minden területén szükségünk van arra, hogy jól informáltak legyünk, hiszen ezek birtokában hozzuk meg döntéseinket. Az információk nyelvi szintje általában a többséghez igazodik, így azok az értelmi sérült személyek számára nem, vagy nehezen érthetőek. Az információs akadálymentesítés egyik formája a könnyen érthető kommunikáció. 2020 és 2023 között a Szegedi Tudományegyetem a módszert magyar nyelvre adaptáló, alkalmazó és az alkalmazására való felkészítéssel foglalkozó információs központ létrehozásán dolgozik egy projekt keretében. A kutatási és innovációs projekt megvalósítása közben a szegedi Gyógypedagógus-képző Intézet számos szervezettel törekszik együttműködésre. A participativitás jegyében tapasztalati szakértők is tagjai a Tanácsadó Testületnek. Publikációnkban ismertetjük a projekt pilléreihez kapcsolódó céljainkat, valamint a vezetés és a Tanácsadó Testület feladatait. Bemutatjuk a komplex program részleteit, mint például tanulmányutak szervezése, pedagógus-továbbképzési program tervezése, akkreditációja és megvalósítása, valamint tananyagfejlesztés. Ez utóbbi elemei többek között: idegennyelvű szakirodalmi fordítások, hazai tanulmányok publikálása, egy értelmileg akadályozott tanulók kerettantervéhez igazodó képtár megalkotása, egy magyar nyelvű szabályrendszer létrehozása, ellenőrök képzése, valamint információs kisfilmek készítése. Publikációnk célja a projekt megismertetése a szélesebb szakmai és társadalmi nyilvánossággal.