Berényi Zoltánné:

A könnyen érthető kommunikáció mint innováció megjelenése az integrált nevelési-oktatási folyamatban.


2021/1 | #demokratikus jogok #együttműködés #együttnevelést segítő pedagógus kompetenciája #esélyegyenlőség #inkluzív nevelés #innováció #könnyen érthető oktatási segédanyag | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.9

A tanulmányban – szemle jelleggel – egy falusi, tanulásban akadályozott tanulók számára inkluzív nevelést biztosító általános iskolában bevezetett módszertani innováció bemutatására kerül sor. Célunk annak szemléltetése, hogy a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók együttoktatása hogyan valósítható meg könnyen érthető oktatási segédanyagok készítésével. A fejlesztés eredményeként átalakulhat az együttnevelést segítő pedagógus kompetenciája: a tanuló osztályközösségből történő kiemeléséről és egyéni fejlesztéséről a hangsúly áthelyeződik a többségi pedagógussal történő együttműködésre, a többségi pedagógus által az osztálytermi differenciálást lehetővé tevő könnyen érthető oktatási segédanyagok létrehozására. A tanulmányban kitérünk a tanulók tudásmérését szolgáló eszközök adaptálásának szükségességére is. A módszer alkalmazásába bekapcsolódó pedagógusok és tanulók véleménye, valamint szisztematikus megfigyeléseim alapján úgy tűnik, hogy a könnyen érthető kommunikációval a tanulók jól motiválhatók olvasási feladatok elvégzésére, eredményesebbekké válnak, fokozható a teljesítményük.