Berényi Zoltánné : A könnyen érthető kommunikáció mint innováció megjelenése az integrált nevelési-oktatási folyamatban.

A tanulmányban – szemle jelleggel – egy falusi, tanulásban akadályozott tanulók számára inkluzív nevelést biztosító általános iskolában bevezetett módszertani innováció bemutatására kerül sor. Célunk annak szemléltetése, hogy a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók együttoktatása hogyan valósítható meg könnyen érthető oktatási segédanyagok készítésével. A fejlesztés eredményeként átalakulhat az együttnevelést segítő pedagógus kompetenciája: a tanuló osztályközösségből … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.9