Farkas Jácint : Egzisztenciális fogyatékosság és akadálymentesség, avagy a filozófia mint „szubjektív” tudomány

A tanulmány hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és értelmezésére törekszik, nem pedig arra, hogy oksági magyarázatokat adjon. Ennek megfelelően a közölt megállapítások a hermeneutika, és nem az empirikus bizonyítás célját szolgálják. A vizsgálódásunk fókusza a filozófia szubjektív jellegének értékként történő bemutatása, és ezzel szoros összefüggésben az egzisztenciális fogyatékosság és az akadálymentesség új „paradigmáinak” felmutatása, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.8