Gregosits Boglárka, Kalász Veronika : „Önmagam vagyok!” – Személyi asszisztencia kapcsolatok egy kvalitatív kutatás tükrében

Tanulmányunkban a személyi asszisztencia szolgáltatást (Personal Assistance, a továbbiakban PA) igénybe vevő, fogyatékossággal élő munkáltató személy és személyi asszisztense közti kapcsolatot vizsgáljuk. A PA megváltoztatja a fogyatékossággal élő személyekhez való viszonyulást, mivel ezáltal alkalmazóvá válnak, és önrendelkező életet élnek. A szolgáltatás Magyarországon még államilag nem támogatott, a fogyatékossággal élő személyek saját maguk teremtik elő a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.4

Sándor Anikó; Cserti-Szauer Csilla : Szerkesztői előszó. Az önrendelkezés és társadalmi részvétel kutatásának aktuális tendenciái.

Aktuális lapszámunk a fogyatékosságtudomány talán legmeghatározóbb fogalmával foglalkozik. Az Independent Living, vagy Önrendelkező Életvitel több évtizede áll a terület kutatóinak fókuszában. Szerzőink elméleti és empirikus eredményeik, illetve saját élettapasztalataik megosztásával járulnak hozzá az Önrendelkező Életvitel aktuális tendenciáinak feltérképezéséhez.

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.1