Kaló Cintia Georgina, Horváth Péter László : Látkép a támogatott és a helyettes döntéshozatal helyzetéről

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.7

Stánicz Péter : Egyéni autonómia a paradigmaváltások viharában – Támogatott döntéshozatal és a tévedés méltósága

A tanulmány az intellektuális fogyatékossággal élő személyek döntéshozatalát érintő helyettes- és támogatott döntéshozatal jogintézményeit elemzi alapjogi megközelítésből. A vizsgálat kiindulópontja az egyéni autonómia koncepciójának paradigmaváltásai, mely folyamatra jelentős hatást gyakorolnak az alapjogi szemlélet paradigmaváltásai. Az egyenlő méltóságú embert középpontba helyező emberi jogi fordulat a támogatott döntéshozatalt alapjogi kontextusba helyezi, a helyettes döntéshozatal – támogatott döntéshozatal … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.5