Sándor Anikó; Cserti-Szauer Csilla : Szerkesztői előszó. Az önrendelkezés és társadalmi részvétel kutatásának aktuális tendenciái.

Aktuális lapszámunk a fogyatékosságtudomány talán legmeghatározóbb fogalmával foglalkozik. Az Independent Living, vagy Önrendelkező Életvitel több évtizede áll a terület kutatóinak fókuszában. Szerzőink elméleti és empirikus eredményeik, illetve saját élettapasztalataik megosztásával járulnak hozzá az Önrendelkező Életvitel aktuális tendenciáinak feltérképezéséhez.

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.1