Tóth Miklós Bálint : A kritikai fogyatékosságtudomány hatalomfelfogásáról

A 2019-es Fogyatékosságtudományi Konferencia központi kérdését a hatalom problémája adta. A témaválasztás egyértelműen arra utal, hogy a fogyatékosságtudomány és különösen a kritikai fogyatékosságtudomány határozott összefüggést vél felfedezni a fogyatékosság és a hatalom jelensége közt. Ezen elgondolásból logikusan következik a reláció politikaelméleti vizsgálatának szükségessége. A tanulmány első részében a kritikai társadalomtudományokra nagy hatást gyakorló francia gondolkodó, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.3