Gregosits Boglárka, Kalász Veronika : „Önmagam vagyok!” – Személyi asszisztencia kapcsolatok egy kvalitatív kutatás tükrében

Tanulmányunkban a személyi asszisztencia szolgáltatást (Personal Assistance, a továbbiakban PA) igénybe vevő, fogyatékossággal élő munkáltató személy és személyi asszisztense közti kapcsolatot vizsgáljuk. A PA megváltoztatja a fogyatékossággal élő személyekhez való viszonyulást, mivel ezáltal alkalmazóvá válnak, és önrendelkező életet élnek. A szolgáltatás Magyarországon még államilag nem támogatott, a fogyatékossággal élő személyek saját maguk teremtik elő a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.4

Durkó Dóra, Sándor Anikó : „Azt látom, hogy egymásnak ők nagyon jót tesznek” – Magas támogatási szükségletű személyek és baráti kapcsolataik

A tanulmány célja, hogy fogyatékosságtudományi szempontból mutassa be, hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében. Lehetőségeiket és nehézségeiket egyaránt feltérképezve, megoldást keres a baráti kapcsolatok megéléséhez fűződő problémákra. Fő kérdései, hogy hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében, továbbá hogy milyen lehetőségeik vannak a barátság megélésére. Ennek megválaszolásához esettanulmány … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.2