Kunt Zsuzsanna : Szerkesztői előszó helyett – A kulturális antropológia összekapcsolódása a fogyatékosság jelenségével és tapasztalataival

A tanulmány áttekintést nyújt a kulturális antropológia és a fogyatékosság néhány alapvető összefüggéséről. Célja, hogy kritikusan reflektáljon az adottnak vélt gondolati struktúráink és cselekvési mintáink tudatos ráközelítéséhez, megvizsgálásához és szükségszerű átgondolásához. Ezzel a bevezetővel a nemrégiben tragikus baleset után megpihenő kutató és szerkesztőtárs tudományos örökségét kívánja ápolni a Fogyatékosság és Társadalom közössége.

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.2.1

Könczei György, Hernádi Ilona : Viták álruha nélkül. Vitairat fogyatékosságtudományi vitáink tipológiájáról, hatalmi keretezettségéről és tudást konstituáló szerepéről.

A cikk adalék a nemzetközi tudományos vitairodalomhoz. A tudományos viták mibenlétét értelmezi, tipizálja, funkcióit elemzi és helyezi azokat új fogalmi kontextusokba. A tudományos vitákról alkotott általános következtetéseit a fogyatékosságtudomány (Disability Studies & Critical Disability Studies) belső vitáinak eredményeibe ágyazza. Célja: téziseinek igazolása helyett azoknak inkább azok levezetése és további viták számára néhány vezető szempont rögzítése. … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.2

Tóth Miklós Bálint : A kritikai fogyatékosságtudomány hatalomfelfogásáról

A 2019-es Fogyatékosságtudományi Konferencia központi kérdését a hatalom problémája adta. A témaválasztás egyértelműen arra utal, hogy a fogyatékosságtudomány és különösen a kritikai fogyatékosságtudomány határozott összefüggést vél felfedezni a fogyatékosság és a hatalom jelensége közt. Ezen elgondolásból logikusan következik a reláció politikaelméleti vizsgálatának szükségessége. A tanulmány első részében a kritikai társadalomtudományokra nagy hatást gyakorló francia gondolkodó, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.3