Zajácz Dávid Pál : Értelmileg akadályozott gyermekeknek, tanulóknak szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmények honlapjainak könnyen érthető tartalmairól

Jelen szemlézés célja, hogy felhívja az értelmileg akadályozott gyermekek tanulók figyelmét a szolgáltatást nyújtó köznevelési intézmények honlapjain található információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fontosságára. Véletlenszerűen kiválasztott készségfejlesztő iskolák és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények honlapjait vizsgáltam 2019 tavaszán abból a szempontból, hogy vannak-e a honlapon könnyen érthető információk.

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.8

Sándor Anikó, Cserti-Szauer Csilla, Antal Zsuzsanna, Katona Vanda, Kunt Zsuzsanna : Pillanatgondolatok a COVID-19 járványról

Részlet a tanulmányból: „1. Szupranacionális kapcsolódás. Az ENSZ májusi szakpolitikai összefoglalója (2020) szerint a COVID-19 globális válsága elmélyíti a meglévő egyenlőtlenségeket, felfedi a kirekesztés mértékét, és kiemeli, hogy a fogyatékossággal élő emberek önrendelkező életének elősegítése, befogadásuk támogatása elengedhetetlen a járvány idején is. A világ különböző országaiban élő egymilliárd fogyatékos ember a társadalom egyik leginkább kirekesztett … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.1

Durkó Dóra, Sándor Anikó : „Azt látom, hogy egymásnak ők nagyon jót tesznek” – Magas támogatási szükségletű személyek és baráti kapcsolataik

A tanulmány célja, hogy fogyatékosságtudományi szempontból mutassa be, hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében. Lehetőségeiket és nehézségeiket egyaránt feltérképezve, megoldást keres a baráti kapcsolatok megéléséhez fűződő problémákra. Fő kérdései, hogy hogyan értelmezhető a barátság a magas támogatási szükségletű személyek életében, továbbá hogy milyen lehetőségeik vannak a barátság megélésére. Ennek megválaszolásához esettanulmány … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.2

Tóth Miklós Bálint : A kritikai fogyatékosságtudomány hatalomfelfogásáról

A 2019-es Fogyatékosságtudományi Konferencia központi kérdését a hatalom problémája adta. A témaválasztás egyértelműen arra utal, hogy a fogyatékosságtudomány és különösen a kritikai fogyatékosságtudomány határozott összefüggést vél felfedezni a fogyatékosság és a hatalom jelensége közt. Ezen elgondolásból logikusan következik a reláció politikaelméleti vizsgálatának szükségessége. A tanulmány első részében a kritikai társadalomtudományokra nagy hatást gyakorló francia gondolkodó, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.3

Bábszki Renáta, Helle Maximiliam, Hlavati Milla, Kardon Annamária, Lakatos Róbert, Liptai Dávid, Matina Erik Imre, Molnár Luca, Pallos Ágoston, Tamás Daniella : Inkluzív vers a fogyatékosságról

Részlet a tanulmányból: „A vers A fogyatékosság és gyógypedagógia történeti aspketusai c. kurzus keretében készült az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatói és a velük együttműködő participatív társak közös munkájaként, amelyből egy videóklip is készült.”

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.4

Nyitrai Imre : Egy kulcs az önálló életvitelhez – A támogatott lakhatás helye és szerepe a magyarországi szociális szolgáltatások rendszerében

A magyarországi szociális szolgáltatások rendszerében a támogatott lakhatás (továbbiakban: TL) szabályozása teljesen új utakat nyitott. Új elvek és értékek jelentek meg a működés, működtetés hátterében. A nemzetközi kötelezettségekből fakadó, hazai stratégiákra is épülő, új szolgáltatási elemként a modell bevezetése az újszerű, innovatív gondolkodást is meghozta a szociális szakma szemében. A TL szabályozása a merev (otthonközeli-bentlakásos … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.5

Rékasi Nikolett : Agyi eredetű látássérülés – Rövid gondolatébresztő beszámoló

Rövid beszámoló Prof. Dr. John Ravenscroft 2019. áprilisában tett látogatásáról, előadásáról és interjújáról az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. A professzor az agyi eredetű látássérülésről (cortical visual impairment, CVI) beszélt, ill. szó esett az állapot és a BNO kapcsolatáról is. Eme gondolat kapcsán vetődött fel az is, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie a rendszerben az … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.6

Hegedűs Hanga : A kevesebb néha több

Jelen tanulmány az XXXIV. OTDK-ra benyújtott „A kevesebb néha több” c. dolgozat alapján készült. A pályamunka Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán megrendezett helyi fordulón 2018. november 21-én 1. helyezést, Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2019. április 26-án megrendezett országos fordulón pedig 2. helyezést ért el a Pedagógiai, Pszichológiai, … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.7