Szarapka Dóra:

Könnyen érthető hírek és azok készítése.


2021/1 | #értelmi akadályozottság #könnyen érthető kommunikáció #könynyen érthető hírek #külföldi jó gyakorlatok #magyarországi és vajdasági innovációk #tömegtájékoztatáshoz fűződő jog | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.10

A tanulmányban – szemle jelleggel – nemzetközi színtérről gyűjtött példákat mutatunk be a könnyen érthető hírkészítésre, illetve ehhez kapcsolódóan ismertetem saját innovációs tevékenységemet, melyet a Vajdaságban valósítottam meg. A könnyen érthető kommunikáció fogalma és gyakorlata már több évtizede jelen van a nemzetközi színtéren. A tömegtájékoztatáshoz fűződő jog áttekintését követően a könnyen érthető hírkészítés lépéseit ismertetem. Bemutatok amerikai, német, svéd, belga és magyar jó gyakorlatokat. Szerbia még nem tartozik az Európai Unióhoz, de egy kezdeményezésnek köszönhetően már a vajdasági magyar területeken is ismerik a könnyen érthető kommunikációt, és az emberek könnyen érthető híreket olvashatnak nap mint nap a világhálón. Bízom abban, hogy a vajdasági innováció mintául szolgálhat olyan hírportálok főszerkesztőinek és újságíróinak, akik fontosnak tartják, hogy a hírek minden emberhez eljuthassanak.