Hegedűs Hanga, Horváth Péter László, Radics Márta:

Értelmileg akadályozott, 1–8. osztályos általános iskolai tanulók receptív nyelvi képességeinek vizsgálata a TROG-H teszt segítségével.


2021/1 | #értelmileg akadályozott tanulók beszédértése #könnyen érthető kommunikáció #könnyen érthető üzenetek készítésének szabályai #nyelvtani szerkezetek megértése #tagadás #tagadószerkezetek #TROG-H teszt | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.3

Az értelmileg akadályozott tanulók társadalmi életben való aktív részvételének egyik feltétele a jó kommunikációs képesség. Ennek megfelelően a gyógypedagógiai nevelés-oktatás és fejlesztés központi dokumentumai (irányelvek, kerettantervek) kiemelt hangsúlyt helyeznek a célcsoport nyelvi kompetenciájának fejlesztésére. Másfelől a fogyatékosság értelmezésének társadalmi modellje alapján a kommunikációs helyzetben a figyelmünk fókuszába kerül a befogadó (értelmileg akadályozott személy) mellett a közlő (esetünkben a gyógypedagógus) is. Elvárássá vált, hogy a közlő az üzenetét a könnyen érthető kommunikáció írott szabályrendszere alapján a befogadó nyelvi kompetenciájához illessze. Ugyanakkor nagyon kevés hazai kutatási eredményen alapuló tudással rendelkezünk úgy az értelmileg akadályozott tanulók nyelvi kompetenciájának jellemzőiről, mint a könnyen érthető üzenet készítésére vonatkozó szabályrendszer szabályainak indokoltságáról. A fentiek alapján úgy döntöttünk, hogy kutatást végzünk értelmileg akadályozott, 1–8. osztályos általános iskolai tanulók körében. A nyelvtani szerkezetek értését a TROG-H teszttel mértük fel két budapesti, egy kecskeméti és egy 5 | Fogyatékosság és társadalom 2021/1 || Fogyatékosság és társadalom 2021/1 | | A fogyatékosságtudomány folyóirata | 6 kiskőrösi köznevelési intézményben. Az alapsokaságot alkotó 129 főből 77 értelmileg akadályozott tanulót sikerült a kutatásba bevonni. Ebben a tanulmányban csak részeredményeket közlünk. A TROG-H teszt négy, a tagadó szerkezetek értésére irányuló blokkjának felvétele során nyert adatok elemzése alapján megállapítottuk, hogy a tagadó szerkezetek megértése komoly kihívás elé állítja az értelmileg akadályozott tanulókat. Ennek megfelelően javaslatot teszünk a tagadó szerkezetek tanításának módszerére, illetve a könnyen érthető üzenet készítésének új szabályaira. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2020. szeptember 1-je és 2021. június 30-a között futó kutatási programot a magyar kormány az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében támogatja.