A szerzőknek

Közlési feltételek

Az évente két alkalommal megjelenő Fogyatékosság és Társadalom c. folyóiratban kizárólag anonim módon lektorált cikkeket és tanulmányokat közlünk. Cikkeit első közlésben közli.

A folyóirat elsődleges nyelve a magyar, de a cikkeket és tanulmányokat, alkalmanként angol vagy német nyelven is elfogadunk és közlünk. A magyar nyelven megjelent cikkek és tanulmányok más, idegen nyelven történő későbbi publikálásához az első publikálás helyének jelzésével hozzájárulunk.

A folyóirat magyar és angol nyelvű absztraktokat, illetve magyar és angol nyelvű tartalomjegyzéket, valamint a Szerzők magyar nyelvű bemutatkozását tartalmazza. A cikkekhez, tanulmányokhoz 3-5 kulcsszó megadása szükséges. A folyóiratban megadjuk a Szerző ORCID azonosítóját is. A folyóirat DOI azonosítóval rendelkezik.

A megjelent cikkek szerzői joga a Szerzőt, a felhasználási jogok a folyóiratot illetik. A szerkesztőbizottság a Szerzőktől nyilatkozat formájában kér hozzájárulást a felhasználási jogokra.

Folyóiratunk publikációs stílusa az APA (Amerikai Pszichológiai Társaság) hivatkozási stílusát követi. Irányadónak tekintjük a Magyar Pedagógia c. folyóiratot, amely főleg a magyar és az angol nyelv eltérő sajátosságai miatt néhány eltérő szabályt fogalmazott meg a hivatkozások formáját illetően.

Részletesebb útmutatásért kérjük, tekintse meg a Magyar Pedagógia, vagy az APA Style Guide honlapját.

A folyóirat doi azonosítóval is rendelkezik. Ezért fontos, hogy a publikációk irodalomjegyzékében is feltüntessük az idézett, hivatkozott források létező doi azonosítóit. Kérjük a Tisztelt Szerzőket, hogy a doi azonosítók megtalálását bemutató film alapján doi azonosítókkal ellátott kéziratot adjanak le. Köszönjük.

A közlésre szánt cikkeket az alábbi e-mail címr várjuk: ftszerkesztobizottsag@gmail.com