Borosné Rimaszombati Dóra:

A könnyen érthető kommunikáció és a Hublow olvasástanítási módszer kapcsolata – egy esetismertetés tükrében.


2021/1 | #esettanulmány #Hublow módszer #könnyen érthető kommunikáció #nyelvi szintek #olvasástanítás | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.4

Jelen tanulmány a könnyen érthető kommunikációt kapcsolja össze a Hublow olvasástanítási módszerrel. Az elméleti részben megvizsgáltam, hogy mit mondanak az olvasás tanításáról a központi pedagógiai dokumentumok (Irányelvek, kerettanterv), mennyire segítik vagy gátolják az olvasás tágabb értelmezését. Továbbá a két módszer részletes bemutatásán túl igyekeztem megfejteni, hogy mi a gond azokkal a szövegekkel, melyekkel a hétköznapi életben találkozunk, miért nehéz ezeknek a megértése az értelmi sérült személyek számára. Megvizsgáltam több nyelvi szintezési rendszert, ezekben kerestem az olvasás tágabb értelmezésének lehetőségét. Az elméletalkotást alátámasztom a gyakorlati tapasztalataim részletes leírásával, melyet értelmileg akadályozott gyermekek tanítása során szereztem a Hublow olvasástanítási módszert alkalmazva.