Borosné Rimaszombati Dóra : A könnyen érthető kommunikáció és a Hublow olvasástanítási módszer kapcsolata – egy esetismertetés tükrében.

Jelen tanulmány a könnyen érthető kommunikációt kapcsolja össze a Hublow olvasástanítási módszerrel. Az elméleti részben megvizsgáltam, hogy mit mondanak az olvasás tanításáról a központi pedagógiai dokumentumok (Irányelvek, kerettanterv), mennyire segítik vagy gátolják az olvasás tágabb értelmezését. Továbbá a két módszer részletes bemutatásán túl igyekeztem megfejteni, hogy mi a gond azokkal a szövegekkel, melyekkel a hétköznapi … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.4