Sándor Anikó; Cserti-Szauer Csilla : Szerkesztői előszó. Az önrendelkezés és társadalmi részvétel kutatásának aktuális tendenciái.

Aktuális lapszámunk a fogyatékosságtudomány talán legmeghatározóbb fogalmával foglalkozik. Az Independent Living, vagy Önrendelkező Életvitel több évtizede áll a terület kutatóinak fókuszában. Szerzőink elméleti és empirikus eredményeik, illetve saját élettapasztalataik megosztásával járulnak hozzá az Önrendelkező Életvitel aktuális tendenciáinak feltérképezéséhez.

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.1

Otieno Michael Ochieng; Sándor Anikó; Perlusz Andrea : A fogyatékosságkutatás általános tendenciáinak feltárása: koncepciók és módszerek

A fogyatékosságtudomány elméletek, pedagógiák és gyakorlatok mátrixát alkotja. Az évek során a fogyatékosságtudomány számos kiigazításon ment keresztül a meghatározás, a kutatási eredmények, a módszerek, a fogalmak és az elméletek tekintetében. A fogyatékosság fogalmának meghatározása nemcsak országonként, hanem egy-egy országon belül is eltérő a jogi, politikai és társadalmi diskurzusok fejlődése miatt. Ebben a cikkben félig szisztematikus … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.en.2024.1.2

Farkas Jácint : Emberképek az akadálymentesség tükrében

A tanulmány a különböző kulturális hagyományok emberképeinek részleges bemutatására tesz kísérletet. Bemutatja a nyugati és a buddhista nézőpontokat, hogy rávilágítson az általánosnak nevezett igazságok tarthatatlan mivoltára. Továbbá egy diskurzus alapú oktatási módszert is alkalmazunk, hogy fókuszba tudjuk helyezni az ember akadálygeneráló és akadálymentességre törekvő természetét. A tanulmány „módszertana” hermeneutikai jellegű, tehát a jelenségek megértésére és … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.3

Gregosits Boglárka, Kalász Veronika : „Önmagam vagyok!” – Személyi asszisztencia kapcsolatok egy kvalitatív kutatás tükrében

Tanulmányunkban a személyi asszisztencia szolgáltatást (Personal Assistance, a továbbiakban PA) igénybe vevő, fogyatékossággal élő munkáltató személy és személyi asszisztense közti kapcsolatot vizsgáljuk. A PA megváltoztatja a fogyatékossággal élő személyekhez való viszonyulást, mivel ezáltal alkalmazóvá válnak, és önrendelkező életet élnek. A szolgáltatás Magyarországon még államilag nem támogatott, a fogyatékossággal élő személyek saját maguk teremtik elő a … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.4

Bányai Borbála, Légmán Anna : Iskolai tapasztalatok felnőtt fogyatékos személyek narratíváin keresztül

Magyarországon az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról adott lehetőséget arra, hogy a fogyatékos gyermekek integrált óvodai-iskolai nevelése, oktatása megkezdődjön, majd ennek széles körű elterjedését támogatta az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Az integráció folyamatát nemcsak a gyerekek állapota és a szülők döntése határozza meg, hanem a rendelkezésre álló … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.5

Pechan Eszter, Gereben Ferencné, Bánfalvy Csaba : A mesehallgatás fontossága különleges gyermekotthonokban élő értelmileg akadályozott gyermekek számára

Tanulmányunkban egy magyarországi különleges gyermekotthonban értelmileg akadályozott gyermekekkel megvalósított mesemondó program kezdeti lépéseit kívánjuk bemutatni, hogy betekintést nyújtsunk a különleges gyermekotthonok működésébe/működésébe/ mindennapjaiba, valamint alternatív utat kínáljunk más, hasonló profilú intézmények számára. Jelen tanulmány illusztrálására egy nem hagyományos módszert alkalmaztunk egy valódi inuit népmese, a „Kagsagsagsug” felhasználásával, amelynek variációját a szöveg végén közöljük.

DOI: 10.31287/FT.en.2024.1.6

Plaszkó-Pető Zsolt : A jelnyelv az életem

Plaszkó-Pető Zsolt vagyok. Siket ember. Családapa. A feleségem halló, a gyermekeim CODA gyerekek (Siket szülő halló gyereke). A halló világban egy kívülálló vagyok. Az oralizmus elszenvedője. Egy olyan ember, aki felnőtt korára találta meg a Siket identitását. Azóta igyekszem minden platformon bemutatni a Siket kultúrát és a jelnyelv fontosságát. Nem vagyok halló, nem vagyok profi … Olvass tovább

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.7

Jenei Klára, Cziráki Zsolt, Schreiber Denis, Hütter-Songailo Maria, Molnár-Gábor István, Nagy Mariann, Kos Nevenka, Tóth Éva : Szakmai tanácskozás az ellenőrképzésről és az érthetőség ellenőrzéséről

Az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete és a Bethesda Szeretetszolgálat 2024. március 8-án és 9-én tartotta meg a Szolgáltatók önképzése című tanfolyam utolsó két képzési napját. Ebben a cikkben a képzés külföldi és magyar előadói és résztvevői osztják meg velünk a gondolataikat, élményeiket.

DOI: 10.31287/FT.hu.2024.1.8