Könczei György:

A világban való közös létünk – és a támogatott döntéshozatal kihívása. Két kiegészítő összefüggés a fogyatékosságtudományi elemzések perspektívájához


2019/2 | DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.11

Részlet a tanulmányból: “Előzetes. A támogatott döntéshozatal fogalma a gondnokság alá helyezés, és ennek folytán a saját döntésektől való megfosztás alternatívájaként a 2006-ban, az Egyesült Nemzetek Szervezete által készített és a Közgyűlés által elfogadott Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól – nemzetközileg bevett rövidítése: CRPD – nyomán került a nemzetközi gyakorlat és a tudományos vizsgálódás homlokterébe. Valami olyan ez, ami azt megelőzően mintha nem, vagy csupán Csipkerózsikaként létezett volna: amit ebben a valóban széles értelemben és a megalkotás értelmében is valóban a CRPD hozott létre. Ez az állítás akkor is igaz, ha voltak törekvések több országban, de különösképpen Kanadában, már a ’90-es években is a gondnokság felpuhítására, kiváltására (ezekre ld. pl.: CACL, 1992; Minkowitz, 2006; Bach, 2007). “