A rovatok leírása

Tanulmányok
A rovat a fogyatékosságtudomány diszciplináris keretében, illetve határterületein születő, elsősorban máshol korábban nem közölt kutatási beszámolókat, elméleti elemzéseket és összefoglalókat, kutatásmódszertani ismertetőket, innovatív kritikai szövegeket és vizuális lenyomatokat fogad be. Esetenként idegen nyelven megjelent publikációkat, illetve azok magyar nyelvű fordításait is közöljük. Alapvető célunk, hogy fiatal kollégáinknak, illetve PhD hallgatóknak megnyilatkozási lehetőséget biztosítsunk


Tiszta forrás
A fogyatékossággal élő emberek hangjai gyakran rejtve maradnak a tudományos világban, pedig a “Semmit rólunk nélkülünk” elv alapján meghatározó, hogy megélt tapasztalataikkal kiegészítsék a velük foglalkozó kutatók szerzett tudását. Forrásnak ebben az értelemben nem csak a szakirodalmak tekinthetőek, hanem a személyes beszámolók is fogyatékossággal élő emberektől. Mindehhez egy lehetséges irány, hogy az érintett személyek narratívákon, interjúkon, adott esetben művészeti alkotáson (pl.novellán) keresztül szólaljanak meg. A Tiszta Forrás rovatba olyan írásokat várunk, amelyek első kézből ragadják meg a fogyatékosság megélését.


Szemle
A Szemle rovat több, mint a “figyelő”, de kevesebb, mint egy tanulmány. Alapvetően könyvek recenziója, illetve fogyatékosságtudományi szempontból releváns filmek, színházi előadások “recenziója”, annotált bibliográfiák. A Szemle rovat további célja, hogy különböző témákban egyfajta térkép megrajzolásának adjon helyet. A rovatba felkérés és pályázat alapján várunk cikkeket. A szerkesztőbizottság által feltárt források recenziójának az elkészítésébe a PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói és doktorjelöltjei is bevonhatók. A Szemle rovat esetében nincs szükség lektori folyamatra (két lektor véleménye szükséges), de be kell szerezni a szerző hozzájáruló nyilatkozatát. Ezen szabály alól a térkép jellegű, elméleti hátteret is tartalmazó, rendszerező munkák jelentenek kivételt, amely esetben a lektorálásra szükség van.

 

 

Fórum

A rovat diszciplinákat átívelően elsősorban fogyatékosságügyi témák megvitatására kínál szakmai fórumot, de érdeklődéssel várunk olyan előremutató, újszerű, kiemelkedő elméleti munkákat, kutatási eredményeket is, amelyek nem kifejezetten fogyatékosság témában íródtak. Úgy hisszük, hogy ezen művek vitára bocsátása inspiráló párbeszédet generálva, hozzájárulhat látókörünk tágításához, a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetének, a fogyatékosság jelenségének kiterjedt vizsgálatához, értelmezéséhez.