Könczei György, Hernádi Ilona:

Viták álruha nélkül. Vitairat fogyatékosságtudományi vitáink tipológiájáról, hatalmi keretezettségéről és tudást konstituáló szerepéről.


2023/1 | #hatalmi keretezettség #hatalom #kritikai fogyatékosságtudomány #nemvita #rejtett vita #tudáskonstituálás #tudományos vita típusai | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.2

A cikk adalék a nemzetközi tudományos vitairodalomhoz. A tudományos viták mibenlétét értelmezi, tipizálja, funkcióit elemzi és helyezi azokat új fogalmi kontextusokba. A tudományos vitákról alkotott általános következtetéseit a fogyatékosságtudomány (Disability Studies & Critical Disability Studies) belső vitáinak eredményeibe ágyazza. Célja: téziseinek igazolása helyett azoknak inkább azok levezetése és további viták számára néhány vezető szempont rögzítése.
A vita fogalmát és fajtáit értelmezzük, majd azokra a nagyobb összefüggésekben folyt tudományos vitákra leszünk kíváncsiak, amelyek, így vagy úgy, de legalább részben magát a gondolati teret változtatták meg a fogyatékosságtudomány világában.
A két szerző százas nagyságrendben vett részt kisebb-nagyobb szaktudomány-területi vitában az elmúlt három és fél évtizedben. Ezek nyomán tett megfigyeléseik részleges lenyomatát bocsátják vitára alább.