Kaló Cintia Georgina, Horváth Péter László:

Látkép a támogatott és a helyettes döntéshozatal helyzetéről


2019/2 | #civil szervezetek #gondnokok #gyámhivatal #helyettes döntéshozatal #kutatási eredmények #támogatók #támogatott döntéshozatal | DOI: 10.31287/FT.hu.2019.2.7

Tanulmányunk egy a fogyatékosságtudomány körébe tartozó participatív kutatás, melynek keretében fogyatékos és nem fogyatékos személyek egyenrangú felekként dolgoztak együtt. Témája az intellektuális fogyatékossággal élő személyek támogatott döntéshozatalának gyakorlati megvalósulása, Budapesten működő támogatott lakhatásban készített, félig strukturált interjúkon keresztül. Az interjúkból kiderült, hogy a vizsgált támogatott lakhatásban a lakók többsége korlátozó gondnokság alatt áll, tehát nem dönthet az életét alapvetően meghatározó kérdésekben. Ennek ellenére lehetőségük van dönteni hétköznapi helyzetekben az étkezést, a ruházkodást és a közösségi szolgáltatások igénybevételét illetően.