Vecseri Zita:

Könnyen érthető kommunikáció értelmi sérült személyekkel. A mondatok használatának vizsgálata könnyen érthető információkat tartalmazó dokumentumokban.


2021/1 | #értelmi akadályozottság #könnyen érthető kommunikáció #mondatok #szabályrendszer | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.7

A tanulmány középpontjában a könnyen érthető kommunikáció áll, melynek alkalmazása és felhasználása folyamatos monitorozást igényel annak érdekében, hogy minél eredményesebb lehessen. Az eredményességet nem csupán a már elkészült könnyen érthető dokumentumok lektorálása szolgálja, hanem ezen dokumentumok alapját képező szabályrendszerek vizsgálata, finomhangolása is szükségszerű. A könnyen érthető kommunikációról, annak szabályrendszereiről és célcsoportjának mondathasználati jellemzőiről szóló rövid elméleti összefoglaló után négy, az Inclusion Europe által kiadott „Európa nekünk” című könnyen érthető hírlevelének mondatai kerülnek górcső alá. Az elméleti jellegű kutatómunkában az Inclusion Europe „Információ mindenkinek – A könnyen érthető kommunikáció európai alapelvei” című szabályrendszerét alapul véve arról gyűjtünk információkat, hogy a mintául szolgáló kiadványok mondataiban a mondathasználatra vonatkozó szabályok érvényesülnek-e, illetve a mondatok alkalmazása milyen mintázatokat mutat. A szabálypontokat külön-külön áttekintve, majd azok együttes érvényesülésére fókuszálva is megvizsgáltuk a mondatokat, a szabályrendszer betarthatóságának következetességére, illetve következetlenségére utaló jeleket keresve. Az eredmények elemzése látható tette, hogy a vizsgált kiadványok nagymértékben törekednek a szabálykövetésre, ám az attól való eltérések is jelentősek. Az eredmények alapján lehetőség nyílik a könnyen érthető mondat alkotására irányuló szabályok pontosítására és kiegészítésére.