Galai Bianka:

Az ÉFOÉSZ és tagszervezeteinek törekvései a könnyen érthető kommunikáció területén.


2021/1 | #Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) #innováció #könnyen érthető kommunikáció | DOI: 10.31287/FT.hu.2021.1.11

A tanulmányban – szemle jelleggel – az ÉFOÉSZ és három tagszervezete innovációs törekvéseinek a bemutatására kerül sor. Célom annak bemutatása, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben a könnyen érthető kommunikáció területén, illetve milyen tényezők segítik és akadályozzák a módszer hazai elterjesztését. Kitérünk a jövőre vonatkozó tervekre is.