Fogyatékosságtudományi kiadványok

Örömmel ajánljuk figyelmébe az alábbi fogyatékosságtudományi tárgyú kiadványokat:


Wendell, Susan (2010): Az elutasított test. Feminista filozófiai elmélkedés a fogyatékosságról. ELTE BGGYK és ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
Maschke, Michael (2010): Fogyatékosságpolitika az Európai Unióban. ELTE BGGYK, Budapest.
Evans, E. Suzannne (2011): Elfelejtett bűnök. A holokauszt és a fogyatékossággal élő emberek. ELTE BGGYK és ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
Könczei György és Hernádi Ilona (szerk., 2016): Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez. L’Harmattan Kiadó, Budapest.
Könczei György, Hernádi Ilona és Sándor Anikó (szerk., 2019): Esély? Egyenlőség? Taigetosz? Egy fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai. ELTE, Budapest.
Dan Goodley (2019): Fogyatékosságtudomány. Interdiszciplináris bevezető. ELTE BGGYK, Budapest.

(tartalomjegyzék letölthető innen,
a 9. fejezet pedig innen)

Katona Vanda – Cserti-Szauer Csilla – Sándor Anikó (szerk., 2019): Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban. ELTE BGGYK, Budapest.
Perlusz Andrea, Cserti-Szauer Csilla és Sándor Anikó (szerk. 2021): Fogyatékos emberek a 21. századi magyar társadalomban. Tanulmánykötet Bánfalvy Csaba tiszteletére. ELTE BGGYK és A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány, Budapest.
Hernádi Ilona és Könczei György (szerk. 2015): A felelet kérdései között. Fogyatékosságtudomány MagyarországonELTE BGGYK, Budapest. (FOTRI Digitális könyvek 1.)
Flamich Mária, Hernádi Ilona, Hoffmann Rita és Sándor Anikó (szerk. 2017): Paradigmák örvényében. Fogyatékosságtudomány MagyarországonELTE BGGYK, Budapest. (FOTRI Digitális könyvek 2.)
Bányai Borbála, Fazekas Ágnes, Sándor Anikó és Hernádi Ilona (szerk. 2019): Szabálytalan kontúrok. Fogyatékosságtudomány MagyarországonELTE BGGYK, Budapest. (FOTRI Digitális könyvek 3.)
Rékasi Nikolett, Sándor Anikó, Bányai Borbála és Kondor Zsuzsa (szerk. 2021): Széttartó összhang. ELTE BGGYK, Budapest. (FOTRI Digitális könyvek 4.)
Sándor Anikó, Rékasi Nikolett és Cserti-Szauer Csilla (szerk. 2023): Bábeli rend. Fogyatékosságtudomány és innováció MagyarországonELTE BGGYK, Budapest. (FOTRI Digitális könyvek 5.)