Koller Inez Zsófia:

Hozzuk vissza őket!


2023/2 | #eredeti helyzet #fogyatékosság #konformitás #rendszerszintű diszkrimináció | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.2.2

Vizsgáljuk meg a társadalmi igazságosságot az egyenlő részvételhez való jog érvényesülését illetően a fogyatékossággal élő személyekre vonatkoztatva! A vizsgálat egy gondolatkísérletet vezet végig, mely az eredeti helyzetet járja körül. Az eredeti helyzet létrehozásának lehetőségét negatív környezetből indítja, hiszen a fogyatékossággal élő emberek a való életben is hátrányból indulnak. Célkitűzése a következő: egy a fogyatékossággal élő emberekkel szemben nyilvánvalóan diszkrimináló rendszert reprezentáló helyzetet egyetemes érvényű szabályokkal megváltoztatni és igazságossá tenni, anélkül, hogy közben a döntéshozók maguk ne váljanak a fogyatékossággal élő embereket diszkrimináló rendszer fenntartóivá. A gondolatkísérlet érvkészlete főként John Rawls és Martha C. Nussbaum elméletein alapszik, mint az eredeti helyzetbe kerülés feltételei, a racionális önérdekkövetés, az egyetemes elvek érvényesülése, illetőleg a képesség, a függőség, az egyéni adottságok és a külső környezet összhangja, de felsorakoztat több szerzőt a társadalomtudományok képviselői közül, akik a fogyatékosság további társadalmi és környezeti jellemzőivel gazdagították az érvmenetet. A gondolatkísérlet empirikus tesztelést is kapott, 32 csoporttal, 421 résztvevővel 2018 decembere és 2023 áprilisa között. A tesztek eredményei alapján a rawlsiánus racionális önérdekkövetést kiigazító tudatlanság fátyla feltétel kevésbé járul hozzá a fogyatékossággal élő személyek egyenlő részvételének biztosításához, mint a nussbaumi emberi adottságokat, kapcsolatokat, társadalmi sokszínűséget figyelembe vevő megoldás.