Fazekas-Vinkovits Ágnes Sarolta:

A zümmögő szavak és ami mögöttük rejlik. Befogadás és Sokszínűség érvényesítése a CHARM-EU Európai Egyetemi Szövetségben.


2023/1 | #CHARM-EU #egyetemes tervezés #felsőoktatás #hozzáférés #populáció változatos összetétele #részvétel #sokszínűség #társadalmi befogadás | DOI: 10.31287/FT.hu.2023.1.6

A tanulmány célirányosan ismerteti a CHARM-EU (CHallenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University) Európai Egyetemi Szövetség munkáját, a sokszínűség, a hozzáférés, részvétel
és a társadalmi befogadás területén. Áttekintő módon, valamint 6-os társadalmi befogadás (Inclusiveness) munkacsoport szemszögéből rámutat a főbb lehetőségekre és kihívásokra, melyek hatással voltak a tervezési, végrehajtási és értékelési folyamatokra. 2019 és 2022 között a CHARM-EU programban többek között lehetőség nyílt az egyetemes tervezés oktatásban (Fazekas, 2018) történő gyakorlati megvalósítására,
hosszabb távú tesztelésére. A megszerzett tapasztalatok, eredmények megítélésem szerint modellként szolgálhatnak mind a nemzetközi, mind a hazai felsőoktatási szakmai diskurzus és a gyakorlat számára.