Tóth Miklós Bálint:

A kritikai fogyatékosságtudomány hatalomfelfogásáról


2020/1 | #hatalom #kritikai fogyatékosságtudomány #Michel Foucault | DOI: 10.31287/FT.hu.2020.1.3

A 2019-es Fogyatékosságtudományi Konferencia központi kérdését a hatalom problémája adta. A témaválasztás egyértelműen arra utal, hogy a fogyatékosságtudomány és különösen a kritikai fogyatékosságtudomány határozott összefüggést vél felfedezni a fogyatékosság és a hatalom jelensége közt. Ezen elgondolásból logikusan következik a reláció politikaelméleti vizsgálatának szükségessége.

A tanulmány első részében a kritikai társadalomtudományokra nagy hatást gyakorló francia gondolkodó, Michel Foucault hatalomról alkotott nézeteit mutatom be. Ezt követően a kritikai fogyatékosságtudomány hatalomfelfogását veszem górcső alá, végül pedig ezen hatalomközpontú megközelítésben inherens módon rejlő három ellentmondásra térek ki.